Placeholder

Jakim sposobem kurować zaburzenia nerwicowe oraz ataki paniki?

Kategoria:
  • Share post

Opis

Bardzo nieraz nerwice i zaburzenia nerwowe powiązane są z doświadczanymi zaburzeniami stresowymi. Wybitnie w szeregu przypadków w przypadkach stresowych występuje ostra reakcja na stres, która jest niezwykle groźnym zagrożeniem. Ostra reakcja na stres jest zakłóceniem, jakie z reguły ma charakter przejściowy i stanowi odpowiedz na niebywale silny, psychiczny oraz fizyczny stres u osoby niedotkniętej przeciętnymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Reprezentatywną cechą tych zaburzeń jest ich dynamiczny przebieg. W pierwszym czasie po stresującym wydarzeniu dochodzi do stanu oszołomienia z pewnym zwężeniu pola świadomości oraz uwagi.

Zaburzeniu w owym czasie ulega orientacja oraz zdolność do rozumienia bodźców dochodzących z zewnątrz. Oprócz tego może dojść do zaburzeń stresowych pourazowych, jakie są przedłużającymi się opóźnionymi reakcjami na sytuacje stresowe o niebywale wielkim ciężarze emocjonalnym – wsparcie to ataki paniki co zrobić. Do takich sytuacji kategoryzuje się zdarzenia, które u większa część ludzi są w stanie wywołać ciężkie doświadczenia oraz przeżycia. Rezultatem takich zdarzeń, są w stanie być powracające koszmary przeszłości. Leczenie zakłóceń nerwicowych, z nielicznymi odstępstwami, jest terapią długotrwałym a również niezwykle trudnym. Preferowaną oraz najbardziej skuteczną formą terapii jest psychoterapia. Niemniej, w praktyce, z przeróżnych względów, przeważnie wykorzystywanym sposobem leczenia jest farmakoterapia. Coraz częściej można spotkać się z dyskusją o możliwości scalania obu tych form.

Wydaje się, iż zastosowanie takiej lub innej metody terapeutycznej nie wynika jedynie z preferencji i zapatrywań przeróżnych specjalistów: psychiatrów, psychologów czy także psychoterapeutów. Jest to, bowiem kłopot bardziej złożony, a składa się na niego dużo składników. Czynnikami tymi jest między innymi: aktualny stan zdrowia osoby zgłaszające się po pomoc, przystępność w danym ośrodku usług psychoterapeutycznych, koszty terapii, czas jej trwania, a przede wszystkim jej skuteczność. Wobec tego też nie można nie zgodzić się z opinią, iż jest dopuszczalne czy również niedopuszczalne podjęcie decyzji o połączeniu obu metod leczenia w jedną skuteczną całość.